Nytt

Nyheter

 • Sveriges Byggindustrier

  Formad Betong AB har i dag blivit beviljade medlemskap i Sveriges byggindustrier, vi uppfyller där med alla deras kriterier för medlemskap och följer deras regler och rekommendationer. Det känns glädj

 • Nyanställning

  Lucas Hansson hälsas välkommen till Formad betong AB. Lucas är anställd som snickare/betongare och påbörjar sin anställning 17/6 han kommer inledningsvis att arbeta med projektet på Östra samlingsledn

 • Byte av kantbalkar och betongreparationer

  Till Stena Fragmentering utför vi betongreparationer och byte av kantbalkar.

 • Bygge av platsgjuten Dagvattenkammare

  Vi har av Mark & Miljö AB fått förtroendet att uppföra platsgjuten dagvattenkammare på östra samlingsledningen i Växjö.

 • Bygge av större maskinfundament

  Vi har av Stena aluminium fått beställning på ett större makinfundament.

 • Diverse mindre entreprenader

  Vi utför diverse mindre entreprenader i Ljungby och Älmhults kommun.

 • Ny hemsida

  Välkommen till vår nya hemsida! Här kan du läsa mer om företaget och se referenser på arbeten vi har gjort.