Nytt

Nyheter

 • Elme Spreader: nybyggnad av verkstad

  Vi har av Elme Spreader fått förtroendet att utföra större betongarbeten i samband med nybyggnad av ca 5500kvm verkstad. Arbetet består inledningsvis av att forma, gjuta plintar samt montera ett stort

 • större underhållsarbeten

  Under semesterstopp utför vi större underhållsarbeten på industri, arbetet pågår delvis dygnetrunt efter en mycket pressad tidsplan.

 • Linneagården

  Vi är nu igång med projektet Linneagården, Arbetet omfattar: K-handlingar, bottenplattor, platsgjutna väggar och valv, platta på mark, smide och mindre stomkompletteringar.

 • Villagrunder, industrigrunder

  Vi kommer inom kort kommer vi att påbörja ett antal villagrunder samt mindre industrigrunder runt om i Kronobergs län. Välkommen med er förfrågan ni med!

 • Förberedande arbeten för montage av råvarupress

  Vi är nu inne i slutfasen av arbetet kring installation av skrotpress. Vi har utfört byggprojektering inklusive kompletta k-handlingar, betongsågning, smidesarbeten, pålningsarbeten, utsättning, schak

 • slagghanteringsanläggning, projektet växer

  Under våren fortsätter vi att arbeta med det mycket intressanta projektet slagghanteringsanläggningen. Vi har nu gått in i en mer intensiv fas av projektet, just nu uppför vi en rad större platsgjutna

 • Villagrunder Högstorp

  Vi uppför Villagrunder till enplanshus på Högstorp i Växjö

 • Bygge av ny slagghanteringsanläggning

  Vi har av Stena Metall AB fått förtroendet att på totalentreprenad anpassa en befintlig lagerhall till slagghanteringsanläggning arbetet omfattar: Komplett projektering, rivningsarbeten, schaktarbeten

 • Arbeten vid driftstopp

  Vi utför underhållsarbeten, förbättringsarbeten på industri vid driftstopp.

 • Stort maskinfundament

  Vi har fått förtroendet att uppföra ett stort maskinfundament. Arbetet omfattar: komplett projektering, betongsågning, pålningsarbeten (borrning av stålrörspålar som förankras i berget), schaktarbeten