Nytt

Mål

Verksamhetsmål

Vi ska stäva efter engagemang som verkar med företaget och utförda projekt.
Vi ska tillse att inblandade parter i vår verksamhet ska känna arbetsglädje, trygghet och anställda ska värna om hög kvalitet för sina arbeten.
Vi ska prioritera en god planering med tid och material.
Vi ska ha stor ekonomisk medvetenhet för företagets och beställarens ekonomi.
Vi ska sträva efter att använda nya material och tekniker som förenklar och förbilligar arbetet med bibehållen eller bättre kvalitet.
Vi samarbetar med stabila, kvalitets medvetna leverantörer och underentreprenörer.

Miljömål

Vi ska ständigt bevaka byggmarknaden för att på ett säkert sätt verka för en bättre miljö.
Vi ska vara lyhörda och tadel av den information som kan utveckla vår miljömedvetenhet.
Vi skall uppfylla alla de krav som lagar och myndigheter ställer på oss.
Vi ska vara observanta på produkter som vi bygger in i våra projekt för att kunna leverera en miljöriktig slutprodukt.

Kvalitetsmål

Vi ska utföra projekt med en mycket hög kvalitet.
Vi ska utföra egenkontroller.
Vi ska välja leverantörer som tillhandahåller produkter som motsvarar våra kvalitetsmål.